• Velkommen til NIF hovedforening sin hjemmeside

    NIF ble stiftet i 1917, og har i dag over 1000 medlemmer fordelt på:

    Turn, Friidrett, Tennis, Håndball, Ski og Fotball.

    Som en av Vestfold største breddeidrettslag, jobber vi for å tilrette for best mulig treningsfasiliteter for barn, ungdommer og nærmiljø.

    Foreningen baserer seg på frivillighet, og ønsker å gi en stor takk til alle som stiller opp i undergruppene.