Årsmøte 29.3-2016 kl 19.00

9. januar 2016

nif_logo-small

 

Årsmøte for 2016
NØTTERØY IDRETTSFORENING
Hovedforeningen
29.3-2016 kl. 19-21 på NIF klubbhu

1. Åpning og godkjenning av innkalling

2.Valg av årsmøtedirigent og sekretær

3. Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokoll

4. Utdeling av Barne og Ungdomsstipend

5. Utdeling av Nøtterøys Æresmedaljer

6. Gjennomgang av Årsberetning 2016

7. Behandling og gjennomgang av innkomne forslag

Sak 1. Lovendringer

 

 • Alle klubber må vedta den ny lov (vedtekter) fro idrettslaget på årsmøte i 2016.
 • Minste medlemskontigent er nå 100 kr.
 • Årsmøtene i idrettslagene skal avvikles innen utgangen av mars måned.
 • Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen utgangen av april 2016.
 • Alle idrettslag må føre elektroniske medlemslister.

 

Sak 2. Alle idrettslag som har aktivitet for barn t.o.m. 12 år er nå pliktige til å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidrette

8. Regnskap 2015

9. Kontingent for 2016 fastsettes

10. Budsjett 2016

11. Valg

Leder:                                                                  Jørn Andersskog                 På valg 1 år

Nestleder:                                                           Stein Are Fjeldberg            Ikke på valg

Sekretær:                                                            Gunn Holte                          På valg 1 år

Styremedlem 1:                                                Kari Bjørnsgård                   Ikke på valg

Styremedlem2:                                                 Fredrik Hartmann               Ikke på valg

Styremedlem 3:                                                Ann Terese Næss                 På valg 2 år

Styremedlem4:                                                 Nils Eldre                              På valg 2 år

Styremedlem5:                                                  Kai Nybakk                            Ikke på valg

Styremedlem 6:                                                 Ragnar Thon                         Ikke på valg

Styremedlem 7 :                                                Robert Baglo                         Ikke på valg

 

Varamedlem 1:                                                   NN                                         På valg 2 år

Varamedlem 2:                                                   NN                                         På valg 2 år

 

Valg av Revisor:                                                  Svenn Erik Fjeld Eriksen

 

Valgkomite for Hovedstyret

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                   På valg 1 år
 2. Kandidat: Therese Kibsgaard                På valg 1 år
 3. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 4. Kandidat: NN                                          På valg 1 år

 

Valg av Råd for hedersbevisninger

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                 Ikke på valg (2020)
 2. Kandidat: Therese Kibsgaard              Ikke på valg (2020)
 3. Kandidat: NN                                          På valg 4 år