Årsmøte 2015 Referat

30. mars 2016

nif_logo-small

 

Årsmøte 2015 Referat

NØTTERØY IDRETTSFORENING

Hovedforeningen

29.mars 2016

 1. Åpning og godkjenning av innkalling

Tilstede: 15 personer

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av årsmøtedirigent og sekretær

Årsmøtedirigent – Jørn Andersskog

Sekretær – Gunn Holte

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokoll

Følgende skriver under årsmøteprotokoll:

Ragnar Thon og Stein Are Fjeldberg

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Utdeling av Barne og Ungdomsstipend

Nøtterøy Turn – Julie Andrine Zeiner Sivertsen

Nøtterøy Ski – Jørgen Smith Meyer

Nøtterøy Håndball Elite – Jostein Østrem

 

 1. Utdeling av Nøtterøys Æresmedaljer

Kandidater godkjent av Rådet for hedersbevisninger.

Sølv – Kari Bjørnsgård

Bronse – Johnny Jensen

 

 1. Gjennomgang av Årsberetning 2016

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Behandling og gjennomgang av innkomne forslag

Sak 1.  Lovendringer

 • Alle klubber må vedta den ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøte i 2016.
 • Minste medlemskontigent er nå 100 kr.
 • Årsmøtene i idrettslagene skal avvikles innen utgangen av mars måned.
 • Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen utgangen av april 2016.
 • Alle idrettslag må føre elektroniske medlemslister.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 2.  

Alle idrettslag som har aktivitet for barn t.o.m. 12 år er nå pliktige til å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten.

Styret får fullmakt til å oppnevne en person.

Enstemmig vedtatt.

 1. Regnskap 2015

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Kontingent for 2016 fastsettes

Kontingent endres ikke.

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Budsjett 2016

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg

Leder:                                                                  Jørn Andersskog                  På valg 1 år

Nestleder:                                                           Stein Are Fjeldberg            Ikke på valg

Sekretær:                                                            Gunn Holte                           På valg 1 år

Styremedlem 1 & Økonomiansvarlig:            Kari Bjørnsgård                    Ikke på valg

Styremedlem 2 :                                                                Fredrik Hartmann               Ikke på valg

Styremedlem 3 :                                                Ann Terese Næss                                På valg 2 år

Styremedlem 4 :                                                                Nils Eldre                              På valg 2 år

Styremedlem 5 :                                                                Kai Nybakk                            Ikke på valg

Styremedlem 6 :                                                Ragnar Thon                         Ikke på valg

Styremedlem 7 :                                                Robert Baglo                        Ikke på valg

 

Varamedlem 1 :                                                  NN                                         På valg 2 år

Varamedlem 2 :                                                  NN                                         På valg 2 år

 

Valg av Revisor:                                                  Svenn Erik Fjeld Jacobsen

 

 

Valgkomite for Hovedstyret

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                 På valg 1 år
 2. Kandidat: Therese Kibsgaard              På valg 1 år
 3. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 4. Kandidat: NN                                          På valg 1 år

 

Valg av Råd for hedersbevisninger

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                 Ikke på valg (2020)
 2. Kandidat: Therese Kibsgaard              Ikke på valg (2020)
 3. Kandidat: NN                                          På valg 4 år