nif_logo

 

Årsmøte 2017 Agenda

NØTTERØY IDRETTSFORENING

Hovedforeningen

19.mars 2018 kl. 19:00

 

 1. Åpning og godkjenning av innkalling

 

 1. Valg av årsmøtedirigent og sekretær

 

 1. Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokoll

 

 1. Utdeling av Barne og Ungdomsstipend

 

 1. Utdeling av Nøtterøys Æresmedaljer

 

 1. Gjennomgang av Årsberetning 2017

 

 1. Valg av representant til ting og møter i de organisasjoner Nøtterøy IF er tilsluttet

 

 1. Behandling og gjennomgang av innkomne forslag

Sak 1.

Sak 2. Alle idrettslag som har aktivitet for barn t.o.m. 12 år er nå pliktige til å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten

Sak 3. En person som har ansvarlig for politiattest. En av styremedlemmene.

 1. Regnskap 2017

 

 1. Kontingent for 2019 fastsettes

 

 1. Budsjett 2018

 

 1. Valg

Leder:                                                                 Jørn Andersskog             PÅ valg 1 år        På valg

Nestleder:                                                        Stein Are Fjeldberg        På valg 2 år         På valg

 

Styremedlem 1:                                              Magnus Halvorsen         Ikke på valg        OK

Styremedlem 2 :                                             Hege Pernille Thon         Ikke på valg        OK

Styremedlem 3 :                                             NN                                         På valg

Styremedlem 4:                                              NN                                        På valg

Styremedlem 5:                                              Kai Nybakk                         På valg

Styremedlem 6:                                              Jan Martin Bøe              På valg 2 år         (NY)OK

Styremedlem 7:                                              Anders Kristiansen         På valg 2 år         (NY)OK

 

Varamedlem 1:                                                               Ragnar Thon                      ikke på valg        (NY)OK

Varamedlem 2:                                                               Nils Eldre                             PÅ valg                 (NY)OK

 

 1. Funksjoner (ikke i styret)

Sekretær:                                                          NN                                        På valg 1 år         OK

Økonomiansvarlig:                                        SKY v/ Jan Levorsen       På valg 1 år         OK         

Valg av Revisor:                                              Ny revisor

 

Valgkomite for Hovedstyret

 1. Kandidat: NN                                         På valg 1 år
 2. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 3. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 4. Kandidat: NN                                          På valg 1 år

 

Valg av Råd for hedersbevisninger

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                 Ikke på valg (2020)
 2. Kandidat: Arve Wilhelmsen                                På valg 4 år Ny
 3. Kandidat: Øystein Hansen                   På valg 4 år Ny