Årsmøte i Hovedforeningen 2017

1. februar 2017

Hovedforeningen i Nøtterøy innvitere inn til årsmøte torsdag 30.03.2017 kl 1900 på klubbhuset på Nesskogen Idrettspark

Årsmøte 2016Agenda

NØTTERØY IDRETTSFORENING

Hovedforeningen

30.mars 2017

 

 1. Åpning og godkjenning av innkalling

 

 1. Valg av årsmøtedirigent og sekretær

 

 1. Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokoll

 

 1. Utdeling av Barne og Ungdomsstipend

 

 1. Utdeling av Nøtterøys Æresmedaljer (flyttes til 100 års festen)

 

 1. Gjennomgang av Årsberetning 2016

 

 1. Behandling og gjennomgang av innkomne forslag

Sak 1. Nytt klubbhus

 

 • Presentasjon av nytt klubbhus og budsjett

.

Sak 2. Alle idrettslag som har aktivitet for barn t.o.m. 12 år er nå pliktige til å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten

Sak 3. Årsmøte godtar at Hovedforeningen står som kausjonist for Nytt lån kr. 485.000 over 7 år for Nesskogen Idrettspark AS. Må stemmes over

 1. Regnskap 2016

 

 1. Kontingent for 2018 fastsettes

 

 1. Budsjett 2017

 

 1. Valg

Leder:                                                                  Jørn Andersskog                  PÅ valg 1 år

Nestleder:                                                           Stein Are Fjeldberg            På valg 2 år

Sekretær:                                                            Gunn Holte                           På valg 1 år

Styremedlem 1 &Økonomiansvarlig:             Kari Bjørnsgård                    På valg 2 år Går ut

Styremedlem2:                                                  Fredrik Hartmann               På valg 2 år Går ut

Styremedlem 3:                                                 Ann Terese Næss                 Ikke på valg

Styremedlem4:                                                  Nils Eldre                              Ikke på valg

Styremedlem5:                                                  Kai Nybakk                            På valg 2 år

Styremedlem 6:                                                 Ragnar Thon                         På valg 2 år Går ut

Styremedlem 7 :                                                Robert Baglo                        På valg 2 år Går ut

 

Varamedlem 1:                                                   NN                                         På valg 2 år Ny

Varamedlem 2:                                                   NN                                         På valg 2 år Ny

 

Valg av Revisor:                                                  Svend Erik Fjell Jacobsen

 

Valgkomite for Hovedstyret

 1. Kandidat: NN                                         På valg 1 år
 2. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 3. Kandidat: NN                                          På valg 1 år
 4. Kandidat: NN                                          På valg 1 år

 

Valg av Råd for hedersbevisninger

 1. Kandidat: Thor Didrik Borg                  Ikke på valg (2020)
 2. Kandidat: Arve Wilhelmsen                  På valg 4 år Ny
 3. Kandidat: Øystein Hansen                    På valg 4 år Ny