Denne hjemmesiden fases ut

31. juli 2023

Vi har lansert nye nettsider og denne vil ikke bli oppdatert eller gjort noe med frem til den blir stengt.

NY adresse: Nøtterøy IF (notteroyif.no)