https://www.facebook.com/nesskog1/

Dette er en facebook-side for nytt klubbhus på Nesskogen hvor vi vil legge ut litt informasjon om utvikling i byggearbeidene.