Hederstegn i valør: klubbmerke, sølv og gull.

15. mai 2014

HEDERSTEGN i valør: klubbmerke, sølv og gull.

Ved årsmøtet til Nøtterøy IF hadde klubben en stor glede å tildele hederstegn til følgende personer for sin innsats i undergruppene:
Klubbmerke med diplom:
Nils Eldre
Klubbmerke/æresmedlem sølv:
Jørn Andreskog
Henrik ”Henken” Møyland
Terese Kibsgaard
Ann-Terese Næss
Stein Are Fjeldberg
Fredrik Hartmann
Bente Flakstad
Frank Pedersen
Turid Krueger
Leif Paulsen
Ærsmedlem Gull
Terje Rasmussen
Ragnar Thon

Hederstegn utdeles til medlemmer som i særlig grad har utmerket seg som aktiv
idrettsutøver og/eller som administrator og/eller på annen måte.
Vi takker dem for imponerende innsats friviligetarbeid for idretten på Nøtterøy til stor glede for barn, ungdom og nærmiljøet.
Mvh
Nøtterøy IF – Hovedforeningen
V / Styret