Innkalling til årsmøte i Nøtterøy Allianseidrettsforening 2023 – Saksdokumenter publisert 21.03.23

2. mars 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy Allianseidrettsforening.

Årsmøtet avholdes 28. mars 2023, kl. 1900 på klubbhuset i Steinklossveien 18.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2023 til notteroyif@gmail.com eller Nøtterøy Idrettsforening, postboks 58, 3138 Skallestad. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til Nøtterøy Idrettsforening http://www.nif-hovedforening.no/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nøtterøy Allianseidrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nøtterøy Allianseidrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Forslagsskjema er lagt ut på idrettsforeningens hjemmeside, http://www.nif-hovedforening.no/.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nøtterøy Allianseidrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Jørn Andersskog kontaktes på 930 80 658 eller jorn.andersskog@atea.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret