Nøtterøy idrettsforening- Til orientering angående sponsoravtalen mellom Nøtterøy Håndball Elite og Oslo Convention Center

23. desember 2021

Nøtterøy idrettsforening har onsdag 22. desember gjennomført et ekstraordinært styremøte hvor sponsoravtalen mellom Nøtterøy Håndball Elite og Oslofjord Convention Center er diskutert.

Eliteserieklubben Nøtterøy Håndball elite er en del av Nøtterøy idrettsforening.

Hensikten med møtet var å få frem idrettsforeningens syn på sponsoravtalen, belyse den og ha en mening om den. Styret i Nøtterøy Idrettsforening involverer seg vanligvis ikke i sponsoravtaler som eliteserieklubben eller andre alliansegrupper av Nøtterøy Idrettsforening velger å signere, bortsett fra de avtaler som kan være i strid med våre vedtekter, verdier eller kan føre til negativ omdømme for Nøtterøy Idrettsforening.

Styret i Nøtterøy Idrettsforening mener sponsoravtalen mellom Nøtterøy Håndball Elite og Oslofjord Convention Center er problematisk slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå.

Styret har besluttet å avvente en endelig uttalelse, og vurdere eventuelle reaksjoner ovenfor Nøtterøy Håndball elite, til styret har fått tilbakemelding fra Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund.

Det er viktig for Nøtterøy Idrettsforening å formidle at Nøtterøy IF preges av åpenhet og inkludering, samt at vi vil motarbeide mobbing. Vi praktiserer nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Alle våre medlemmer skal føle seg trygge på at våre verdier etterleves.

Styret i Nøtterøy IF skal ha et nytt styremøte 10. januar for å diskutere eventuelle reaksjoner ovenfor Nøtterøy Håndball elite.

Hilsen

Jørn Andersskog

Leder av Nøtterøy Idrettsforening/ AIL