Bane/bygg vedlikeholdsavdelingen

Bane og anlegget:
Nils Eldre – 90839508
Bjørn Magne Karlsen – 91910767

Bygg og klubbhus:
Fredrik Hartmann – 90051248