Planlagt utbygging i Nesskogen

15. desember 2011

Nøtterøy Idrettsforening ønsker en åpen prosess rundt planlagt utbygging i Nesskogen av Vinghøg. Derfor ønsker NIF å informerer om at alle emailer og skriftelige henvendelser i sakens anledning legges offentlig tilgjengelig via vår hjemme side.

Nøtterøy Idrettsforening ønsker en åpen prosess rundt planlagt utbygging i Nesskogen av Lindholmveien 14 AS v/ Geir Vinghøg.

Derfor ønsker NIF å informerer om at alle emailer og skriftelige henvendelser i sakens anledning legges offentlig tilgjengelig via vår hjemme side.

 

12.12.2011 gikk det ut en mail fra Nøtterøy IF som et svar på Tønsbergs blads artikkel med Geir Vinghøg !

http://tb.no/nyheter/krever-nytt-klubbhus-veier-lekeplass-og-fruktrer-1.6638136

Mailen ble sendt til følgende personer:

Geir Vinghøg ( Lindholmveien 14 AS )

Tor Ivar Kolpus (Rheinmetal Nordic AS)

Bo Solhaug (Nøtterøy kommune)

Kristian Ottesen ( Spir Arkiteker AS )

Kopi av mail kan leses her

Vi har mottatt følgene svar på mailen !

……………………………………………………………………………………………………………..

Kopi av mail fra Spir Arkiteker AS

Svar fra NIF til Spir Arkitekter AS

………………………………………………………………………………………………………………

Kopi av mail fra Nøtterøy Kommune

Svar fra NIF til Nøtterøy kommune

……………………………………………………………………………………………………………….

Kopi av mail fra Rheinmetall Defense AS

Korreks til svar fra Rheinmetall Defens AS:

Nøtterøy IF vet med sikkerhet at TB Blad ikke har hentet ut informasjon fra Nøtterøy Kommune sin postliste, da det er kun en person som har fått NIFs brev usignert elektronisk som det er henvist til i TB Blad! De andre partene har mottatt et signert dokument. Derimot ser vi dette som uproblematisk, men heller positivt at pressen belyser denne saken.

Kopi av mail fra Geir Vinghøg

Nøtterøy IF ser frem til en videre dialog med partene på ny året.

Nøtterøy IF Hovedstyre