Færder idrettsråd inviterer til informasjonsmøte 29.10.19

15. oktober 2019

Invitasjon Informasjonsmøte m/Nilsi til dessert

Sted: Nesskogen idrettspark
Nye klubbhuset

Færder Idrettsråd inviterer til foredrag og informasjonsmøte med alle idrettslag i Færder. Styremedlemmer, trenere og alle som er delaktige til aktivitet. Vi ønsker å gi dere følgende agenda.
18:30 Av- og- til foredrag
19:00 Matservering
19:05 Idrettsrådets funksjon
19:15 Idrettsrådgivers hjørne
19:30 Åpen dialog/bli kjent
20:00 Foredrag med Nilsi
29. oktober 2019
KL 18:30

Nils-Ingar Aadne

En av Norges mest brukte og profilerte komikere. Med overstrømmende energi på scenen skildrer han observasjoner fra dagliglivet og situasjoner de fleste kan kjenne seg igjen i.

Nilsi til dessert Nilsi høyopp

Påmelding innen onsdag 23. okt. til:

magnushalvorsen@gmail.com/ 915 13 919