Hedret med klubbmerke på årsmøtet

6. mai 2013

I 2006/07 bygde Nøtterøy IF om den gamle hovedbanen i Nesskogen til dagens flotte anlegg. På årsmøte 29.04-2013 ønsket derfor Nøtterøy IF å hedre Erik Hesby og Lars Greiff med Klubbmerke med diplom. Dette for at de sammen med en stor dugnadsgruppe fikk realisert dette prosjektet i Nesskogen

I 2006/2007 bygde Nøtterøy IF om den gamle hovedbanen i Nesskogen, og fikk ved hjelp av dugnad, spillemidler og generøse gaver Vestfolds første stadion med kunstdekke på både fotballbane og løpebane.

Pris ca 11 millioner kr.  Når man nå ser hvordan det myldrer av folk på anlegget, året rundt, så skal de være stolte av sin flotte innsats for nærmiljøet og idrettslaget.Takk så masse til dem begge og alle de andre som hjalp til.