Informasjonsmøte 16.10.19

25. september 2019

Som dere vet, jobber Nøtterøy idrettsforening (NIF) med planer om nytt utomhusanlegg på Nesskogen idrettspark. Utomhusanlegget skal bl.a. bestå av lekeapparater, treningsapparater, sandhåndball-/volleyballbane og basketballbane.

De fleste har sikkert også registrert at det er utbyggingsplaner på Hjemseng. Format Eiendom planlegger å bygge ca. 290 leiligheter på området hvor Nøtterøy Båtsenter ligger i dag. Utbyggers visjon er å bidra til attraktive og gode bomiljøer, en maritim møteplass samt lekeplasser og aktivitetsmuligheter for alle. Forslaget som nå skal behandles i kommunen omfatter mye mere enn bare leiligheter. Planene omfatter fellesarealer på ca. 17 mål med bl.a. kyststi, lekeplasser, badeplasser, bryggetorg, ballplasser og skatepark.

Da Nesskogen Idrettspark og Hjemseng Brygge ligger geografisk nær hverandre og planene til dels er sammenfallende, ønsker Nøtterøy idrettsforening og Bergan Vel å få vite mer om planene som foreligger. Et eventuelt samarbeid med Format Eiendom vil kunne være med på å skape et enda bredere tilbud til barn og unge i vårt lokalområde. Fremtidige beboere på Hjemseng Brygge vil ha Nesskogen idrettspark som sitt nærområde og NIF som sin klubb.
Vi tror derfor at et samarbeid vil være en vinn-vinn-situasjon som skaper økt aktivitet og et bedre tilbud for alle.

Nøtterøy idrettsforening og Bergan Vel har derfor invitert Format Eiendom til å komme og fortelle om planene og svare på ev. spørsmål. Informasjonsmøte vil finne sted på klubbhuset på Nesskogen den 16. oktober kl. 1830-2000.
For de som ikke kan komme på kvelden er det mulig å komme innom på dagtid mellom 1000-1200.
Det vil bli servert kaffe og vafler.
Arrangementet er åpent for alle