Innkalling til årsmøte Nøtterøy Idrettsforening 2022

15. juni 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Nøtterøy Allianseidrettsforening.

Årsmøtet avholdes 28. mars 2022, kl. 1900 på klubbhuset i Steinklossveien 18.

Forslag til saker legges inn i lenken under:

https://forms.gle/H2rFFdyCg63YLAc37