Innkalling til ekstraordinært styremøte

9. juni 2022

Til medlemmene i Nøtterøy Allianseidrettsforening

7. juni 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nøtterøy Allianseidrettsforening

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Nøtterøy Allianseidrettsforening.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes 27. juni 2022, kl. 1900 på klubbhuset i Steinklossveien 18.

Sak: Valg av styremedlemmer i Nøtterøy Allianseidrettsforening

Innstilling til styreverv:

  • Børge Furu (Nøtterøy Håndball Elite)
  • Linn Therese Bekkevar (Nøtterøy Turn)

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Nøtterøy Allianseidrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret møtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nøtterøy Allianseidrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om møte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nøtterøy Allianseidrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder ekstraordinært årsmøtet, kan Jørn Andersskog kontaktes på 930 80 658 eller jorn.andersskog@atea.no.


Velkommen!

Med vennlig hilsen

styret