Nytt klubbhus på NIF – Nesskogen

1. februar 2017

Nøtterøy IF – Allianse Idrettslag planlegger nytt klubbhus på Nesskogen Idrettspark

Hovedforeningen i Nøtterøy idrettsforening (NIF) har i lengre tid jobbet med planlegging av et nytt klubbhus på Nesskogen idrettspark.

Dagens klubbhus er gammelt, nedslitt og lite funksjonelt og mangler fasiliteter som dekker dagens behov for klubbens medlemmer og besøkende og som et samlingspunkt i nærmiljøet.

Utgiftene til drift og vedlikehold av dagens klubbhus er store, sett i relasjon til fasiliteter og bruk. Klubben har derfor sett det som nødvendig å investere i et nytt og mer brukervennlig klubbhus som tilfredsstiller de krav som forventes av en idrettsforening med ca. 1200 medlemmer og som er i vekst.

En arbeidsgruppe bestående av fem personer fra NIF har det siste året jobbet fram konkrete planer for et nytt klubbhus på ca 400 m2

Planen innebærer flytting av klubbhuset lenger sør på Nesskogen idrettsanlegg. Bakgrunnen for flyttingen av klubbhuset er å få klubbhuset mer sentralt på idrettsanlegget.

På sikt er det planer om å oppgradere uteområdet, med bl.a. lekeplass, basketball- og sandvolleyballbane, i tillegg til de idrettsanleggene som er der i dag, slik at klubbhuset kan bli et samlingspunkt i nærmiljøet

NIF har sendt inn en søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse av planene til Nøtterøy kommune. Søknaden ble godkjent av kommunen det er nå søkt om spillemidler til idrettsanlegget.

Investering og drift av nytt klubbhus vil bli finansiert via egenkapital, medlemskontingenten, gavemidler, sponsoravtaler og utleieinntekter.

Vi håper derfor at næringslivet på Nøtterøy og selvfølgelig Nøtterøy kommune vil støtte prosjektet.

SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg har stilt seg positivt til planen, og har støttet idrettsforeningen med kr. 500.000,- til bygging av klubbhuset.

Nøtterøy idrettsforening fyller 100 år i 2017 og det vil være en fin måte å markere jubileet på å bygge et nytt klubbhus. Vi håper derfor det vil være mulig å komme i gang med bygging av klubbhuset i jubileumsåret.

Prosjektgruppen består av følgene personer: Fredrik Hartmann, Petter Høyer, Kai Nybakk, Martin Øksenholt, Rune Thomassen og Stein Are Fjeldberg.

 

Klubbhus fasade

Ute Areal

 

Plantegning